ساختمان های یونان و روم HELLAS AND ROME برگزیده از کتاب(دانلود رایگان)

تومان0

معماری یونان باستان

معماری یونانی شامل معماری معابد می شود همچنین یونانی ها دارای سرزمین غیر مذهبی که شامل قلعه (ص88) خانه هایی برای سکنی (ص212) قصر ها دروازه ها شبستان ها بازار ها و زمین های ورزشی (ص155-156) می شد ولی ساختار آن ها توسط معماری مذهبی گسترش داده شد یونانی ها سه نظم در معماری خلق کردند .دوریک – یونیک و کرنتین . بهتر است در معماری از نظم صحبت شود تا از شیوه زیرا توسط شیوه ما متوجه می شویم که اصطلاحات هنری محدود می شود به یک زمان مشخص زمانی که نظام ها به جای تغییرات شکل ها توسط شیوه نمونه اولیه خود را حفظ می کنند . کلمه نظم در این جا از مثال ور تیوبوس نویسنده رومانی انتخاب شده . نوشته ” در مورد معماران ” در سای 25 قبل از میلاد که ورتیوبوس از کلمه لاتین ( و یونانی ) استفاده کرده است

ساختمان های یونان و روم HELLAS AND ROME برگزیده از کتاب(دانلود رایگان)

تومان0

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ