پاورپوینت تحلیل فصل ۱۰ (مدیریت اطلاعات)کتاب برنامه دهی معماری

تومان30,000

پاورپوینت تحلیل فصل 10 (مدیریت اطلاعات)کتاب برنامه دهی معماری

پاورپوینت تحلیل فصل 10 (مدیریت اطلاعات)کتاب برنامه دهی معماری

در21 اسلاید

راهبرد مدیریت اطلاعات

افکار خود را روی کاغذ پیاده کنید

واقعیت ها و فرضیه ها را آشکار کنید

کمبودها را شناسایی کنید

یک راهبرد، طراحی کنید : ساختارهایی برای نظام بخشی و ساماندهی اطلاعات طراحی

اطلاعات خام“ را پیدا کنید

اطلاعات خام را تحلیل کنید

اهداف ، ضروریات عملکردی و کانسپت ها را در فرم نهایی شان ایجاد کنید .

ارزیابی کنید

خلاصه و نتیجه گیری کنید

اطلاعات کاربردی را ارائه نمایید

خلاء ها را پیدا کنید : طراحی از طریق روی هم قرار دادن

پاورپوینت تحلیل فصل ۱۰ (مدیریت اطلاعات)کتاب برنامه دهی معماری

تومان30,000

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ