بایگانی برچسب: طراحی نما

انواع پنجگانه کانسپت

انواع پنجگانه کانسپت ۱) کانسپت های  قیاسی (نگاه به دیگر  چیزها و مقایسه و بررسی آثار متاخر) ۲) استعاری (نگاه به انتزاعات و ایجاد حس متفاوت از فضا با ایجاد تضاد مکمل در آن) ۳) جوهری essences (نگاه به ماورای نیازهای برنامه و نگرشی,موضوعی و فلسفی با رعایت سلسله مراتب و نگاه به پدیده ها […]

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ