دیتیل عناصرجزئیات ساختمانی

تومان16,000

دیتیل عناصرجزئیات ساختمانی1

تمام دیتیل های عناصرجزئیات ساختمانی را دراین فایل همراه جزئیات :

عایق کاری ها

دیوارداخلی خارجی

اتصال تیروستون

نحوه قرارگیری درپوش سرویس ها

و…

دیتیل عناصرجزئیات ساختمانی
دیتیل عناصرجزئیات ساختمانی

تومان16,000

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ
Call Now Button