دانلود پاورپوینت تحلیل سایت منطقه ۲ خیابان دادمان

تومان25,000

فهرست مطالب
جغرافیای استان تهران
بلوك دياگرام ژئومورفولوژي محدوده تهران
آب و هوا
ویژگی های منطقه 2 تهران
سیمای تاریخی
بافتهای تاریخی و با ارزش تهران
ویژگی های کالبدی فرهنگی اهالی منطقه 2
کیفیت زندگی در تهران
ویژگی های اقتصادی منطقه
سازان فضایی مرکز تجاری، اداریcbd
پتانسیل های اقتصادی
سازمان فضایی مراکز کار و فعالیت در تهران
گونه شناسی
بافت شهری
عناصر کالبدی
خدمات تفریحی و فضاهای سبز
محل قرارگیری سایت در ناحیه 8منطقه 2تهران
بررسی دسترسی ها
بررسی همجواری ها
شیب زمین
نور در سایت
بررسی مشخصات اقلیم

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ