حکمت هنر اسلامی (پاورپوینت)

تومان15,000

براي بررسي هنر اسلامي در تمدن و فرهنگ اسلامي، قابليت استفاده از رهيافت‌ها و روش‌هاي گوناگون تحقيق و پژوهش همچون تحليلي، تاريخي‌، پديدارشناسي، هرمنوتيک و امثال آن‌ها وجود دارد .

. « مراد از روی‌آورد Approach رهیافت محقق به مسأله،‌ نحوه تقرب وی به شناخت پدیدار و تور شکار فرضیه است و مقصود از روش Method ابزار سنجش و نقد فرضیه و ترازوی داوری در نظریه است. یکی از عوامل فهم عمیق‌تر نظریه‌ها تأمل در روش‌ها و روی‌آوردها است»

حکمت هنر اسلامی (پاورپوینت)

تومان15,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ