دانلود طرح تفصیلی و تحلیل منطقه ۶ به صورت پاورپوینت و ورد

تومان25,000

دانلود طرح تفصیلی و تحلیل منطقه 6 به صورت پاورپوینت و ورد

دانلود طرح تفصیلی و تحلیل منطقه 6 به صورت پاورپوینت و ورد

وسعت منطقه: 2144 هكتار (5/3درصد شهر تهران)

محدوده منطقه:

شمال: بزرگراه همت

جنوب: خيابان‌هاي انقلاب و آزادي

شرق: بزرگراه مدرس و خيابان شهيد مفتح

غرب: بزرگراه چمران و خيابان توحيد

دانلود طرح تفصیلی و تحلیل منطقه ۶ به صورت پاورپوینت و ورد

تومان25,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ