تمرین معماری (تحلیل فضای دانشکده معماری و عمران واحد هروی)درس برنامه دهی معماری

تومان0

دانلود پروژه معماری تمرین (تحلیل فضای دانشکده معماری و عمران واحد هروی)درس برنامه دهی معماری

دانلود پروژه معماری تمرین (تحلیل فضای دانشکده معماری و عمران واحد هروی)درس برنامه دهی معماری

با توجه به تحلیل فضای دانشکده معماری و عمران واحد هروی، لایه های سیستمی و فرآیندی آن را مورد نقد و بررسی قراردهید.؟

ب: به منظور ایجاد معماری و فضای مطلوب تر در دانشکده، با توجه به نظریه لایه ای چه برنامه دهی ایی را پیشنهاد می دهید؟

اهداف کارکردی؟

لایه های اقتصادی:

زیبایی شناختی:

اجتماعی و فرهنگی

لایه هرمنوتیکی:  

که در چند فایل ورود و اکسل  و اتوکدی پلان دانشکده آماده استفاده شما دوستان عزیز می باشد

 

تمرین معماری (تحلیل فضای دانشکده معماری و عمران واحد هروی)درس برنامه دهی معماری

تومان0

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ