دانلود پروژه معماری درس مرمت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی

تومان30,000

دانلود پروژه معماری درس مرمت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی

دانلود پروژه معماری درس مرمت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی

¢فصل اول:  رفع خطر

¢              برنامه استحفاظی

¢فصل دوم :  بیوگرافی

¢              مطالعات تاریخی

¢

¢فصل سوم :  مطالعات پلانهای وضع موجود

¢               مطالعات سازه بنا

¢               مطالعات تاسیسات بنا

¢               مطالعات پی

¢               مطالعات پله

¢               الگوهای اتاقها

¢               دسترسی ها

¢               شناخت تزئینات

فصل چهارم :   آسیبهای رطوبتی (صعودی و نزولی )

آسیبهای عناصر الحاقی و حذفی

آسیبهای تاسیساتی و مکانیکی

آسیبهای ترک

فصل پنجم :     مبانی طرح مرمتی

– از بین بردن عوامل مخل

– تقویت، بهسازی و تعویض

– مرمت  تزئینات

فصل ششم :    طرح مرمتی بنا (درمان)
فصل هفتم :    طرح احیاء
دانلود پروژه معماری درس مرمت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی

تومان30,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ