دانلود پروژه معماری درس همساز با اقلیم بررسی عناصر اقلیمی خانه ای در مشهد

تومان20,000

دانلود پروژه معماری درس همساز با اقلیم بررسی عناصر اقلیمی خانه ای در مشهد

دانلود پروژه معماری درس همساز با اقلیم بررسی عناصر اقلیمی خانه ای در مشهد

بررسی نسبت سطح سایه به حیاط در تابستان

بررسی نسبت سطح سایه به حیاط در زمستان

بررسی تناسبات بین عمق و ارتفاع ایوان در تابستان

بررسی تناسبات بین عمق و ارتفاع ایوان در زمستان

موقعیت بنا نسبت به باد غالب

شامل پاورپوینت و جدول اولگی

 

دانلود پروژه معماری درس همساز با اقلیم بررسی عناصر اقلیمی خانه ای در مشهد

تومان20,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ