دانلود پروژه معماری پاورپوینت بررسی خانه حاج حسین خداداد (موزه تماشاگه زمان)

تومان30,000

 • نام و نشان قاجار
 • دورۀ قاجار
 • نخستین مقطع هنری قاجار
 • دومین مقطع سبک هنری قاجار
 • نما در دوره قاجار
 • مصالح و روش های تزئین
 • چند تفاوت مهم خانه های قاجاری با خانه های پیش از آن
 • خانه های مسکونی دوره قاجار
 • تزئینات دوره قا جار
 • رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار
 • بنا های مسکونی در دوره قاجار
 • تزئینات بکار رفته در خانه ها
 • معماری مکانهای مذهبی
 • ویژگی باغهای قاجار
 • آثار بناهای معماری قاجار
 • معماری قاجار، پیش درآمدی بر شکل گیری معماری معاصر ایران
دانلود پروژه معماری پاورپوینت بررسی خانه حاج حسین خداداد (موزه تماشاگه زمان)

تومان30,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ