دانلود پروژه معماری پاورپوینت بررسی خانه حاج حسین خداداد (موزه تماشاگه زمان)

تومان30,000

 • نام و نشان قاجار
 • دورۀ قاجار
 • نخستین مقطع هنری قاجار
 • دومین مقطع سبک هنری قاجار
 • نما در دوره قاجار
 • مصالح و روش های تزئین
 • چند تفاوت مهم خانه های قاجاری با خانه های پیش از آن
 • خانه های مسکونی دوره قاجار
 • تزئینات دوره قا جار
 • رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار
 • بنا های مسکونی در دوره قاجار
 • تزئینات بکار رفته در خانه ها
 • معماری مکانهای مذهبی
 • ویژگی باغهای قاجار
 • آثار بناهای معماری قاجار
 • معماری قاجار، پیش درآمدی بر شکل گیری معماری معاصر ایران
دانلود پروژه معماری پاورپوینت بررسی خانه حاج حسین خداداد (موزه تماشاگه زمان)

تومان30,000

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ
Call Now Button