بررسی تمدن و هنر در مصر باستان 

تومان10,000

رودخانه نیل از میان دو صحرای خشک صحرای عربستان در شرق و صحرای لیبی در غرب عبور کرده و نوار سبزی در پهنه خشک و سوزان ایجاد کرده که شاهرگ حیاتی مصریان می باشد.

¨رودخانه نیل سرزمین مصر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می کند.

¨سرزمین شرقی سرزمین طلوع خورشید و محل زندگی زندگان و سرزمین غربی محل غروب خورشید است که محل زندگی مردگان بوده است.

¨به این ترتیب شهرهای مصر در حاشیه شرقی رود نیل و مقابر مصری در حاشیه غربی رودخانه نیل قرار دارند.

بررسی تمدن و هنر در مصر باستان 

تومان10,000

کمک نیاز دارید؟ تماس از طریق واتساپ