پروژه درس مرمت ابنیه کاشی کاری و گچ بری و مرمت ان

تومان30,000

پروژه درس مرمت ابنیه کاشی کاری و گچ بری و مرمت ان

پروژه درس مرمت ابنیه کاشی کاری و گچ بری و مرمت ان

تاریخچه کاشی

جنس کاشی

انواع کاشی

آسیب کاشی

مرمت كاشي

آسيب های ساختاری(عوامل داخلی)

آسيب های خارجی( طبيعی و محيطی ) رطوبت

اثرات تخریبی ناشی از نحوه ی نصب

تاثیرات تخریبی ناشی از تعمیر غیر اصولی

مرمت کاشی

استحکام بخشی کاشی

گچ کاری

شناخت

گچ بری در دوران اسلامی

دسته بندی نقوش گچبری در دوران اسلامی

اجرای گچبری

انواع گچ بری

آسیب شناسی ومرمت گچ بری

پروژه درس مرمت ابنیه کاشی کاری و گچ بری و مرمت ان

تومان30,000

Call Now Button
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ